Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 08.04.2017 11:33:29
Dobrý den,
v jakém případě se vyhlašuje zubní RTG pracoviště za sledované pásmo? Při instalaci CBCT systému je to již na místě? Předpokládám, že IO RTG a OPG se toto netýká vůbec.
Jinak, při procházení vyhlášek a zákonu MZČR jsem marně hledala, kdo vlastně může podle jejich předpisů IO RTG/OPG a CBCT obsluhovat. Je to tedy shodné s předpisy SÚJB? Tzn. že kterákoliv osoba zaškolená osobu zajišťující radiační ochranu registranta (čili sestra, dentální hygienistka, apod.)?
Děkuji.
(Vložil(a): Bára)
Dobrý den,

ano, sledované pásmo se vymezuje tam, kde by mohlo dojít k překročení efektivní dávky 1 mSv za rok. U zubního intraorálního a 2D panoramatického rtg zařízení to v podstatě není možné, takže nepředpokládáme, že by se tam vymezovalo. Teoreticky to přichází v úvahu jen u zubního výpočetního tomografu (CBCT) ? u něj je třeba se řídit instrukcemi od osoby, která provedla přejímací zkoušku nebo zkoušku dlouhodobé stability.
Kdo může obsluhovat zubních rtg, stejně jako jiná rtg zařízení pro lékařské ozáření, nestanoví předpisy SÚJB ale legislativa MZ ČR (mj. vyhláška č. 55/2011 Sb), nicméně zrovna u zubních rtg zařízení je toto poněkud nejasné, a proto SÚJB nijak nekontroluje ani nereguluje, kdo zubní rtg zařízení obsluhuje. Z pohledu radiační ochrany se jeví logické, aby "obsluhující" osoba byla totožná s osobou zajišťující radiační ochranu registranta, a SÚJB toto doporučuje, ale pokud je zajištěna přítomnost osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovišti během používání rtg zařízení jinak, není to nutné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)