Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Nepoužití ochranných pomůcek 17.10.2017 18:16:50
Proč je neoprávněná? Mám to chápat tak, že neexistuje předpis, který by tuto povinnost ukládal? Rtg asistent nemusí pacientovi poskytnout ochranné pomůcky? Proč se tedy tyto pomůcky používají?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rtg asistent, je při běžných skiagrafických vyšetřením aplikujícím odborníkem a je na jeho rozhodnutí, kdy ochranné pomůcky použije. Postupuje v souladu s tzv. Národními radiologickými standardy, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Např. při rtg končetin není důvod ochrannou pomůcku k vykrytí gonád používat.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)