Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 21.12.2017 10:40:45
Dobrý den,
na našich ortopedických sálech se často pracuje pod skiaskopickou kontrolou, k dispozici máme olověné vesty (ovšem nikoliv nákrčníky!). Asi před měsícem jsme se dozvěděli, že externí kontrola v létě zjistila, že většina vest má větší či menší praskliny ve stínění a další nedostatky. Na tuto skutečnost nás nikdo neupozornil, vedení ortopedických sálů zadalo požadavek na nákup nových vest, který bude ?jednou? realizován, až bude schválen. Poškozené vesty vyřazeny nebyly, navíc nejsou jednoznačně označené, takže je obtížné poznat, která je funkční a která nikoliv. Když jsme se to dozvěděli, žádali jsme o nápravu, nicméně pravděpodobně došlo jenom k přesunutí vest mezi sály. Navíc údajně nějaká pracovnice z RTG oddělení vesty prohmatala a pohmatem zjistila, že jsou v pořádku, čímž se problém ?vyřešil?. Chtěl bych se zeptat, jak máme/můžeme postupovat. Můžeme žádat, aby nám byly předvedeny protokoly posledních kontrol a vesty jednoznačně identifikovány a poškozené vyřazeny? Nebo se musíme obrátit na nějaký externí úřad (SÚJB?) s oficiální žádostí o kontrolu? Je vůbec přípustné, aby za daných podmínek pokračoval operační program vyžadující skiaskopickou kontrolu nebo musí být tento typ operací odložen dokud nebudou k dispozici adekvátní ochranné pomůcky?
Za odpověď předem děkuji
MUDr. Mgr. Jan Drašnar
(Vložil(a): Jan Drašnar)
Dobrý den,

U stínících zástěr platí, že míra jejich stínění klesá úměrně s celkovou plochou prasklin. Plocha prasklin v zástěrách, i když jich je poměrně hodně, nebývá velká, a tak i poměrně dost popraskaná zástěra nemá významně narušenou stínící schopnost. Navíc je třeba upozornit, že míra Vašeho ozáření je úměrná také době, kterou strávíte v přítomnosti exponujícího rentgenového zařízení, závisí také významně na vzdálenosti od tohoto zařízení, a na expozičních parametrech vyšetření (například míra ozáření při skiaskopii je několikanásobně nižší než při angiografii). Vzhledem k tomu, že podle Vašeho popisu nemáte přiděleny ochranné límce, lze předpokládat, že podle míry ozáření, jakému jste při své běžné práci vystaveni, jste byli zařazeni jako radiační pracovníci kategorie B a že množství záření, které dopadá na Vaši zástěru, nebude příliš vysoké. Proto zřejmě ani popraskané zástěry nemohou významně navýšit riziko z ionizujícího záření, které je s Vaší prací spojeno ? je nepravděpodobné, že byste se kvůli popraskaným zástěrám dostali například na úroveň rizika radiačních pracovníků, kteří provádějí angiografickou kontrolu.
U stínících zástěr je důležité, aby se z některé praskliny nestala trhlina, která by vedla k tomu, že se olověné stínění uvnitř zástěry úplně utrhne a vznikne tak velká nestíněná plocha ? proto se u nich dělá zkouška provozní stálosti pohmatem, která zjišťuje právě přítomnost takových trhlin. Pokud z této zkoušky vyjde, že v zástěře žádné takové trhliny nejsou, je stínící schopnost zástěry pořád velmi dobrá (možná kvůli prasklinám klesla o pár procent, to ale znamená zanedbatelný nárůst obdržené dávky).
Nicméně je správné, že se Vaše vedení rozhodlo popraskané zástěry vyměnit, protože u popraskaných zástěr je samozřejmě pravděpodobnější, že do budoucna vznikne nějaká taková velká trhlina. Ale do té doby používáním stávajících zástěr pravděpodobně neobdržíte významně vyšší dávku.
Zákoník práce nepatří pod naši jurisdikci, ale předpokládáme, že dává právo zaměstnancům znát detaily vlastností pomůcek, které ovlivňují míru rizika, které je s jejich prací spojeno, takže předpokládáme, že můžete žádat, aby Vám byly předloženy výsledky kontrol zástěr, a to jak těch pohmatových, tak těch letních, které zjistily výskyt prasklin. Stejně tak asi můžete vyžadovat, aby vesty s největším výskytem prasklin byly nějak označeny, abyste měli možnost si vybírat pro svou práci ty, kde se praskliny vyskytují málo nebo vůbec.
Každopádně platí, že pokud máte podezření, že radiační ochrany na Vašem pracovišti není na dostatečné úrovni, můžete nám poslat oficiální podnět, který prošetříme kontrolou na místě. My při kontrole můžeme posoudit míru poškození zástěr, jeho vliv na jejich zeslabovací schopnost a tím pádem i to, zda je přípustné takové zástěry v běžné praxi používat.

Přejeme Vám všechno nejlepší do Nového roku.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)