Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: zubní RTG - OPG a ochranné pomůcky 23.10.2007 12:35:56
Jsem zaměstnaná jako laborant na zubním rtg,měsíčně odsnímkuji asi 400 ks.Snažila jsem se zjistit jaký by mohl být dopad,kdybych otěhotněla.Přístroj,se kterým pracuji je Gendex a jsem v jedné místnosti s pacientem. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): JanaZavorova)
Práce s ionizujícím zářením pro těhotné zaměstnankyně (radiační pracovníky) je umožněna, pokud držitel povolení zajistí, poté co žena těhotenství ohlásí, že efektivní dávka z ozáření plodu nepřekročí hodnotu 1 mSv (§ 27 vyhlášky 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška).
Pokud toto omezení ozáření je zajištěno, není důvod předpokládat nepříznivé ovlivnění plodu.
Při odpovědi na váš dotaz je důležité vyjasnit bližší informace o pracovišti.
Předpokládám, že pracoviště má platné povolení dle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. (atomového zákona) a předložilo při procesu povolování kromě jiného důkaz optimalizace radiační ochrany. Mohly nastat minimálně 2 varianty:
1. vaše pracoviště má vymezeno sledované pásmo (dle § 29 vyhlášky se vymezuje se všude tam, kde by ozáření mohlo překročit obecné limity, tj. 1 mSv)
2. vaše pracoviště nemá vymezeno sledované pásmo (při důkazu optimalizace radiační ochrany držitel povolení prokázal, že u veličiny kerma na konci tubusu není překročena tzv. DRÚ 5 mGy pro snímek na film, není překročen max. počet snímků 4 tisíce za rok a vzdálenost exponující osoby od rtg přístroje je větší než 2m nebo při snímkování je exponující osoba za zástěnou). Při splnění výše uvedeného je nepravděpodobné, že bude překročena roční efektivní dávka pro radiační pracovníky 1 mSv.
Většina pracovišť se zubními rtg zařízeními jsou pracoviště, kde se sledované pásmo nevymezuje.
Je na držiteli povolení, jakými způsoby zajistí ?omezení ozáření?, v každém případě, pokud byste chtěla i po zjištění těhotenství pracovat jako laborantka, měl by držitel povolení zajistit takové podmínky práce pro vás, že od nahlášení těhotenství do odchodu na mateřskou dovolenou efektivní dávka z ozáření plodu nepřekročí 1 mSv.
Tato podmínka je u varianty 2 splněna, u varianty 1 bych doporučovala, v případě vašeho těhotenství, počet snímků omezit a využívat maximálně všechny způsoby ochrany před i.z., ochranu časem, vzdáleností, stíněním.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)