Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 22.06.2021 10:27:28
Dobrý den, chtěly bychom se zeptat na č. vyhlášky podle které na zubním RTG nemusíme používat ochranné zástěry a límce při OPG a i.o. snímku.
Děkujeme za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

v právních předpisech uvedeno není, bude vysvětleno v Národním radiologickém standardu pro zubní rtg.
Použití límce při OPG se nedoporučuje. Použití ochranných pomůcek (límce, zástěry) u intraorálního snímku je zdůvodněné jen u těhotných, případně u dětí nebo osob, které pomůcky z obav před ionizujícím zářením vyžadují, tedy nikoliv k zabezpečení radiační ochrany snímkovaného.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)