Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Zubní RTG a límce 03.01.2022 12:17:28
Dobrý den, je stále povinné používání ochranných zástěr a límců při zubních RTG vyšetřeních? Pokud ano, jakých? Je povinnost mít k dispozici i dětské velikosti? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

použití stínící ochranné zástěry u intraorálního rentgenového snímku není z hlediska radiační ochrany nutné. Legislativa v gesci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) takovou povinnost již nezavádí. Neužitečné (rozptýlené záření) nemá na použití nebo nepoužití ochranných prostředků prakticky žádný vliv. Jde o to, že ochranná zástěra nijak neovlivňuje množství záření, které dopadá na pacienta nebo jeho štítnou žlázu, protože rentgenový svazek přes ni vůbec neprochází. U většiny snímků neprochází ani přes ochranný límec . Existuje jen jedno speciální snímkování předních zubů, při němž by se měl ochranný límec z tohoto důvodu používat, to se ovšem provádí velmi zřídka. U panoramatického snímku by se ochrana štítné žlázy neměla používat vůbec, neboť ochranný stínící límec může překrýt část čelisti nebo jiné snímkované tkáně a expozice by se musela opakovat (celková dávka by tedy byla výrazně větší). Přesný návod na používání ochranných prostředků při zubní radiodiagnostice, který je v souladu s těmito informacemi, bude zveřejněn vydáním "Standardu zdravotní péče - Národního radiologické standardy - Zubní radiodiagnostika". Ten vydá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Českou stomatologickou komorou ve svém Věstníku.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)