Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k ochranným pomůckám 15.01.2023 13:40:33
Dobrý den. Byl jsem na rtg vyšetření páteře a kyčlí, ovšem obsluhující pracovnice mi nenasadila ochranu gonád, že asi měla jsem zjistil až později. Bohužel nemůžu nikde na internetu najít jestli je to pro ni povinnost, k jakému poškození mohlo dojít a další podrobnosti o ochraně
mužských genitálií při rtg vyšetření. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

použití osobních ochranných pomůcek při lékařském ozáření je v legislativě SÚJB řešeno jen obecně: "použijí se v rozsahu odpovídajícímu charakteru vyšetření." Rozhodnutí o jejich použití/nepoužití pro konkrétní vyšetření a danou projekci je zcela v rukou aplikujícího odborníka a je popsáno v tzv. Národních radiologických standardech, které Věstníkem vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. Doporučujeme se s žádostí o vysvětlení, proč nebyla ve vašem případě "ochrana gonád" použita obrátit na pracoviště, kde jste byl vyšetřen.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)