Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

rentgen bez ochranných pomůcek 20.11.2011 22:20:26
Dobrý den,prosím o radu. Má dvouletá dcera byla s manželem ve Fakultní Thomayerově nemocnici na rentgenu lebky. Manžel dostal ochrannou zástěru, dcera ale nic. Byl tento postup správný? Manžel tvrdí, že objektiv cílil na hlavu, nicméně pokud dávají ochranný plášť dospělému doprovodu, proč ho nedají na ostatní části těla malému dítěti? To by jistě snímek hlavičky negativně neovlivnilo. Nebo to nebylo nutné?
Bojím se, zda naše dítě nedostalo zbytečné dávky záření do okolních tkání navíc. Pokud dostalo, kolik asi přibližně mSV,do oblasti hrudníku a kolik do oblasti břicha?
Dále se nikdo neptal ani na hmotnost naší dcery? Nehrozí v tomto případě, že zářič nastavili špatně?
Je nebezpečné, když dcera při snímkování neměla zavřené oči? Děkuji.Jana

(Vložil(a): Anonym)
Použití ochranné zástěry je pro doprovázející, přidržující, kteří nejsou sami vyšetřováni, povinností.

Vyhláška č. 307/2002 Sb., v § 64 odst. 3 stanoví obecně: "osobní ochranné prostředky a pomůcky se používají v rozsahu odpovídající charakteru vyšetření". U osob, které se podrobují lékařskému ozáření je vždy na rozhodnutí pracoviště, jaké a zda vůbec ochranné stínící prostředky použije. Věříme, že i v případě vyšetření vaší dcery byl důvod ochrannou zástěru nepoužít. Někdy může být použití stínící zástěry pro vyšetřovaného kontraproduktivní. Nemusíte se bát, že vaše dítě dostalo zbytečné dávky záření do okolních tkání, určitě byl svazek vykloněn. Přístroje jsou pravidelně SÚJB kontrolovány, že jsou správně seřízeny a tzv. rozptýlené záření bylo tedy velmi nízké až zanedbatelné.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)