Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: zubní RTG - OPG a ochranné pomůcky 04.01.2012 23:10:43
Je povinností lékaře znát efektivní dávky, které obdržím na různých vyšetřeních (mamograf, OPG, CT, ...). Mám právo se na tyto dávky ptát? Vždy jsem jen ujištěná, že se jedná o minimální dávky, na mých lékařských zprávách tyto informace uvedené nejsou.
(Vložil(a): Dana Kratochvílová)
Povinností lékaře je znát dávky, které pacient obdrží při vyšetřeních, resp. on by měl mít informace o dozimetrických datech, dávkách pacienta od radiologického fyzika a dohlížející osoby. Tito pracovníci musí být na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření. Vy máte právo se na tyto dávky ptát.
Zda je povinností psát konkrétní dávku každého pacienta do lékařské zprávy je věcí legislativy MZ ČR, podle našich informací to povinností dosud není.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)