Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: zubní RTG - OPG a ochranné pomůcky 21.11.2012 11:16:42
Dobrý den,
pracuji na zubním oddělení. Když dělám OPG snímek stojím od přístroje cca 60cm za stěnou (cca 20cm tlustou), která je ovšem v druhé polovině místnosti. Tzn., že OPG je v jednom rohu a já stojím v napříč místností v druhém rohu za zdí 60cm od přístroje.
Dále po sestrách chtějí, aby zde prováděli také CT a Tele RTG.
Máme zde také velký RTG(nemám bližší informace), kde se provádí RTG plic, který je za normálními dvojitými dveřmi. Když se dělá snímek, dveře nejsou nijak označené a občas se stane, že některá z nás vejde dovnitř.
Porušuje pracoviště RTG ochranu a zdraví zaměstnanců? Pokud ano co s tím můžu jako zaměstanec dělat? Jaká jsou moje práva?
Děkuji za odpověď.
Lenka
(Vložil(a): Lenka Pešanová)
Předpokládáme, že rtg pracoviště, o kterém píšete, je držitelem povolení k nakládání se zdroji i.z. ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., a tedy splnilo základní požadavky na radiační ochranu, které jsou stanoveny vyhláškou č. 307/2002 Sb. Taková pracoviště jsou inspektory SÚJB také kontrolována. Z vašeho popisu je zřejmé, že na zubním oddělení jste dostatečně chráněna zdí.
Co se týká dalších pracovišť se zdroji i.z. , kde je zřejmě vymezeno sledované pásmo, tato musí být proti vstupu nepovolaných osob zabezpečena a vstupovat tam smějí jen příslušní zaměstnanci. Pokud na daném rtg pracovišti nepracujete, nemůžete do místností, kde se snímkuje, volně vstupovat. Pokud zaměstnavatel po sestrách požaduje jakékoliv úkony týkající se lékařského ozáření, musí být, pokud nejsou radiačními pracovníky, proškoleni a seznámení s riziky a pravidly ochrany zdraví a vy jako zaměstnanec máte právo tyto informace požadovat.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)