Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Časté rentgenování 16.07.2014 09:38:37
Dobrý den,
Je mi 69 let a celou dobu jsem pracovala na traumatologickém operačním sále kdy se ještě operační výkony konaly celý den pod pojízdným rtg přístrojem bez jakékoliv ochrany, až pak podle hygienické normy jsme byli chránění rtg zástěrou a límcem.Kromě toho jsem ve svém životě byla na mnoha rtg vyšetřeních.
Poslední dva roky jsem byla na preventivní mamografii, rtg kolena, páteře, pravého kyčelního kloubu a v roce 2013 v dubnu celkový snímek zubů,v květnu a červnu snímky vždy jednoho zubu, v listopadu opět preventivní mamografie. Tento rok jsem byla v lednu na kontrolním snímku zubu, a jsem objednána k zubaři kde bude opět rtg zubů a za 14 dnů mám objednáno CT páteře. Zajímá mě zda takový krátký časový odstup od rtg zubů a CT je vhodný. A pak proč se musí podepisovat formulář na rtg pracovišti se souhlasem rtg, kde jsou vypsané případné zdravotní problémy.

(Vložil(a): Šárka )
Dobrý den, krátký časový odstup (14 dní) mezi rtg zubů a CT vyšetřením plánovaném z důvodu vašich potíží s páteří nevadí.
Rtg zubu (intraorální snímek) patří mezi radiodiagnostická vyšetření s nejnižší radiační zátěží, riziko s ním spojené považujeme za zanedbatelné.
Nevím přesně, jaký formulář zmiňujete, ani co je jeho obsahem. Poskytovatel zdravotních služeb ale může s ohledem na charakter poskytovaných služeb (zákon č. 372/2011 Sb.) požadovat souhlas, případně informovaný souhlas s každým vyšetřením, tedy i informovaný souhlas s lékařským ozářením (CT). Je to i proto, aby si pacient uvědomoval, že u žádného vyšetření nelze zcela vyloučit nežádoucí účinky.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)