Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Časté rentgenování 13.05.2015 06:24:28
Na jakém orgánu se dá poznat, že byl člověk příliš ozářen? Jaké by měl problémy? Je třeba si něco pohlídat (hodnoty v krvi, apod.). Dá se to změřit nějakým přístrojem?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

při nadměrném ozáření záleží klinické projevy na mnoha faktorech: na množství a typu radioaktivní látky, zda se jedná o záření rtg, zářič alfa nebo beta, záleží i na cestě vstupu ionizujícího záření do organizmu, na tom, zda došlo k lokálnímu či celotělovému ozáření apod. Např. radioaktivní 131 I se hromadí ve štítné žláze. Není možné projevy takto zjednodušit a vyjádřit.
Že je člověk radioaktivní se změřit dá, opět záleží na tom jakým způsobem byl ozářen. Při celotělovém ozáření při dávkách vyšších než 0,2-0,5 Gy lze použít metodu cytogenetického vyšetření vzorku krve.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)