Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Časté rentgenování 01.05.2019 23:34:36
Dobrý den,
Chci se zeptat zda mohou být buňky v těle po CT vyšetření nějak poškozené nebo alespoň citlivější? Pokud ano, není pak šance na rakovinu vyšší v případě dráždění buněk například pasivním kouřením nebo inhalací kouře z otevřeného ohně při požáru, krátce po CT vyšetření dutin?
děkuji
(Vložil(a): Ivan Kubný)
Dobrý den,

buňky v těle nejsou po CT vyšetření poškozené, ani citlivější.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)