Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Provedení RTG bez žádanky 22.07.2019 13:33:44
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně provedení rtg snímku bez žádanky. Chtěla bych se zeptat, jestli já, jako radiologický asistent, smím provést rtg vyšetření klientovi, který si za snímek zaplatí, bez žádanky vystavené lékařem. Mně osobně se přístup bez žádanky nelíbí. Pokud bych směla osnímkovat, existuje nějaký paragraf, který toto dovoluje.

Děkuji moc za odpověď
Kiovská
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Provádět lékařské ozáření bez žádanky se nesmí.
Zákon č. 373/2011 Sb. v § 71 odst. 1 písm. a) uvádí, že poskytovatel je povinen provést lékařské ozáření jen v případě, že prokáže jeho čistý přínos při zvážení celkového možného diagnostického přínosu ve srovnání s újmou, kterou může ozáření způsobit. Do procesu odůvodnění musí být zapojen indikující lékař i aplikující odborník s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření.
Vyhláška č. 410/2012 Sb. dále specifikuje v § 3 obsah činností indikujícího lékaře a aplikujícího odborníka: jsou zde detaily o tom, jakým způsobem musí být zvažováno zdůvodnění, a hlavně jsou zde uvedeny požadavky na obsah žádanky, kterou musí vystavit indikující lékař. Aplikující odborník (v případě většiny skiagrafických vyšetření dospělých se jedná o radiologického asistenta) pak provedení ozáření schválí nebo zamítne.
Z tohoto vyplývá, že lékařské ozáření bez žádanky se nesmí provádět, protože by do jeho indikace nebyl zapojen indikující lékař (a pokud by byl, znamenalo by to, že by nesplnil povinnost na vystavení žádanky a její obsah). Žádný paragraf, který by provedení lékařského ozáření na žádost klienta bez žádanky povoloval, není, naopak jsou paragrafy, které takovou věc zakazují.
Detailně je toto všechno popsáno v národních radiologických standardech: https://bit.ly/2GCjBCL (viz kapitoly 3.1 a 4.1).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)