Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 27.08.2008 10:01:59
Dobrý den, v důsledku úrazu hlavy mi bylo v létě 2007 provedeno během 2 měsíců 3x CT mozku a několik rtg snímků lebky a krční páteře. Letos v létě panoramatický zubní rtg + několik obyčejných rtg snímků zubů (extrakce 2 zubů - komplikace). Chtěla bych se zeptat, jaké riziko představuje opakované rentgenování a CT vyšetření v oblasti hlavy, tzn. zda se mám obávat nějakých zdravotních následků. Mnohokrát děkuji za Váš čas.. E. Dubanská
(Vložil(a): Edita Dubanská)
Předpokládám, že všechny provedené radiologické výkony byly lékařem indikovány, tzn., že účelem bylo stanovení diagnózy a následné léčení zdravotního problému, který jste měla a se kterým jste přišla k ošetřujícímu lékaři.
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný závazný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové efektivní dávky, která nesmí být překročena.
Pokud tedy lékař potřeboval provedení snímku a ten byl proveden standardními postupy, bylo postupováno správně.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje, zda jednotlivé výkony s použitím ionizujícího záření byly tzv. optimalizované, tj. zda nebyly překročeny diagnostické referenční úrovně, uvedené v příloze vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro přesný odhad vaší radiační zátěže z vyšetření by bylo nutné znát přesnější údaje o každém vyšetření (expoziční parametry, celkovou filtraci, vzdálenost ohnisko - kazeta, velikost pole, typ použité zesilující folie...).
Pro zjednodušení uvádím průměrné hodnoty efektivních dávek jmenovaných vyšetření; přesný počet uvádíte pouze u CT, u ostatních snímků uvádím pouze hodnoty mSv pro jeden snímek. Sečteme-li efektivní dávky z vyšetření, která jste absolvovala (3x CT hlavy - 5,4 mSv, rtg hlavy - 0,02 mSv, rtg krční páteře - 0,06 mSv, OPG - 0,02 mSv a intraorální snímek - 0,005 mSv), vychází celková efektivní dávka přibližně 5,5 mSv . Jedná se o malou dávku. Pro srovnání uvádím, že efektivní dávku kolem 3 mSv obdrží každý z nás každoročně z přírodního pozadí.
Není důvod se obávat, že vyšetření, která jste absolvovala, by mohla ohrozit vaše zdraví.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)