Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 06.03.2009 18:05:53
Dobrý den,
z důvodu bolestí v oblasti žeber jsem během dvou dnů podstoupil: 1. den 2x rentgen bederní páteře, 2. den 1x rentgen žeber a páteře vleže na břiše, 3x rentgen žeber zboku a 3x rentgen plic (vícenásobný rentgen byl prý pořízen pro špatné umístění snímku a špatné nastavení expozice). Dle odpovědí na předchozí dotazy v této konferenci tuším, že při součtu na jeden rok záření nepředstavuje výraznou zátěž. Nevadí však tato zátěž v tak krátkém časovém rozmezí? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jakub Lukáč)
Pro lékařské ozáření není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Lékařské ozáření není limitováno (za den, za měsíc, za rok). Rtg záření se v těle nekumuluje, není a ani nemůže být stanoven žádný doporučený ?odstup? mezi jednotlivými výkony. Cílem rtg vyšetření je stanovení diagnózy a léčení zdravotního problému. Tak tomu bylo i ve vašem případě, rtg snímky byly provedeny z důvodu bolesti v oblasti žeber (snímky cíleně na oblast bederní páteře, žeber, plic). Jedinými parametry, které musí být dodržovány je správná indikace a standardní provedení lékařského ozáření (t.j.dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní).


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)