Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 26.03.2009 16:54:52
Dobrý den,
můj syn 6 let byl na rtg trávicí soustavy
ohledně kovového cizího tělesa moc prosím o odpověď jestli je možné riziko z radiace
děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Přestože nebyly uvedeny žádné kontaktní ani jiné údaje o žadateli, na otázku odpovíme:
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, který nesmí být překročen. SÚJB však kontroluje zda výkony s použitím zdrojů ionizujícího záření byly provedeny tzv. optimalizovaně, tj. zda nebyly překročeny legislativou stanovené diagnostické referenční úrovně (DRÚ). Dodržení DRÚ pak garantuje, že při vyšetření byla použita co nejnižší dávka a zároveň byla získána co nejkvalitnější diagnostická informace (kvalitní rtg snímek). Rtg snímky trávicího traktu, které byly vašemu synovi provedeny, nemohou způsobit žádné projevy poškození ionizujícím zářením, riziko z ?"radiace" je zanedbatelné.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)