Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Rentgeny a mobilni vysilac 07.07.2009 08:38:28
DObrý den, mám velké obavy o mé zdraví v případě opakovaného rtg záření. Byla jsem v posledních 3 měsících vyšetřena rtg. metodou. březen rtg plic, květen 2x rtg zubů s ochranou vestou, červenec kompletní rtg zad a žeber (6 snímků).Vždy jsem byla ubezpečena, že dnešní rtg jsou bezpečné a bylo mi to srovnáváno se zátěží sledování televize či letem v letadle. Na internetu jsem se dočetla jiné informace a teď nevím kde bje pravda a mám strach. Moc prosím o názor. Děkuji Simona
(Vložil(a): simona navas)
Všechny radiologické výkony, které jste absolvovala byly lékařem indikovány, tzn. že byly provedeny, aby lékaři mohli léčit vaš zdravotní problémy.

Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Pokud tedy lékař potřeboval provedení snímku k léčbě bylo postupováno správně.

Jednotlivé výkony s použitím zdrojů ionizujícího záření jsou tzv. optimalizované, tj. zda nebyly překročeny diagnostické referenční úrovně (DRÚ). Dodržení DRÚ pak garantuje, že při vyšetření byla použita co nejnižší dávka a zároveň byla získána co nejkvalitnější diagnostická informace (kvalitní rtg snímek). Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)