Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 09.07.2009 17:35:12
Dobrý den, během posledního měsíce a půl jsem prodělal 2*rtg plic, 1*rtg páteře(2 snímky), 1*rtg břicha, 2*scientigrafie plic. Mám trochu obavy, zda to nemůže negativně ovlivnit mé zdraví nebo, zda se jedná o dávku rtg záření, které se ještě nemusím obávat? Děkuji za odpověď. Z. Novák
(Vložil(a): Zdeněk Novák)
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)