Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rentgenovani miminek 22.07.2009 14:59:27
Dobrý den, můj syn v 6 týdnech absolvoval 2 rtg snímky plic a nyní v roce po pádu na hlavičku 3 rtg snímky plic. bylo mi sděleno, že dostal dávku 36,7 na metr krychlový, ale nevím jaké jednotky snad mSv? Může to být škodlivé pro jeho zdraví? Není ta dávka nějaká velká?

Děkuji za odpověď.
V. Vymazalová
(Vložil(a): Veronika Vymazalová)
Všechna rtg vyšetření (snímky plic), která váš syn absolvoval byla lékařem indikována a na základě této indikace provedena, aby byl léčen zdravotní problém. Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Inspektoři SÚJB však kontrolují, zda rtg výkony jsou prováděny tzv. optimalizovaně, tj. zda nejsou překračovány legislativně stanovené tzv. diagnostické referenční úrovně (DRÚ). Dodržení DRÚ pak garantuje, že při vyšetření byla použita co nejnižší dávka a zároveň byla získána co nejkvalitnější diagnostická informace (kvalitní rtg snímek). Předpokládám, že tomu tak bylo i u vašeho syna. Vy zmiňujete údaj 36,7 mSv??/m3??. Těžko se vyjadřovat k číslu, o kterém nemáme přesné informace. To co uvádíte, nejvíce odpovídá veličině plošná kerma, což je veličina, ve které mohou být dávky z radiologických výkonů uváděny(jednotka např. mikroGy.cm2, pak pro snímek plic např. hodnota 400.) Další hodnota, ze které lze vycházet při odhadu dávky je dopadová dávka (pro plíce u dětských pacientů je to hodnota např. 200 mikroGy).
Při diagnostické radiologii jsou dávky nízké, a to platí především při snímkování plic. Pokud uvažujeme celkovou efektivní dávku, bude tato dávka mnohem nižší než efektivní dávka, kterou každý z nás každoročně obdrží v České republice z přírodního pozadí.
V případě, který popisujete není důvod se obávat, že vyšetření, která syn absolvoval by mohlo ohrozit jeho zdraví.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)