Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

C ramena 13.03.2010 18:16:50
Dobrý den,
zajímalo by mne, zdali plynou nějaká rizika z použití c-ramene pro zravotnický personál v bezprostřední blízkosti (chirurg - ortoped, traumatolog) při použití ochranných pomůcek jako je zástěra a krční límec. Pokud používají toto zařízení prakticky denně.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Na každém pracovišti se zdroji ionizujícího záření, tedy i ve vaší fakultní nemocnici, musí být zajištěn soustavný dohled nad radiační ochranou (RO) podle § 18 atomového zákona. K zajištění soustavného dohledu je ustanovena dohlížející osoba, která pro provozovatele zabezpečuje činnosti v oblasti RO (§ 27 odst. 6 vyhlášky č. 307/2002 Sb.). Tato osoba mimo jiné informuje pracovníky o práci se zdroji, vzdělává radiační pracovníky, ověřuje jejich způsobilost , atd. Tedy jako zaměstnanec musíte být řádně proškolen a seznámen také s riziky.
(Za SÚJB: sujb)