Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 06.05.2012 20:55:30
Dobrý den, děkuji za tuto možnost a moc prosím o odpovědi na následující dotazy.
1)Z různých internetových zdrojů lze vyčíst rozdílné hodnoty jednotlivých rtg vyšetření. Např. rtg končetin, kloubů méně než O,01mSv, někde jinde se ovšem udává do 1mSv. Tyto hodnoty jsou podstatně rozdílné, jaká je skutečnost?
Záleží též na tělesných proporcích člověka - tedy malé dítě vs. urostý muž?
2)Mám vesměs negativní zkušenosti s personálem u rtg, vesměs nedávají (ani na vyzvání u rtg končetiny dvouletého dítěte(!) i jeho rodiče) ochranné pláště.Hrozný přístup, člověk si připadá jako v plynové komoře odkázán na milost či nemilost... Poraďte prosím, jak se bránit...Existuje nějaký orgán, který by měl mít dohled nad tím, jak rtg v praxi funguje, provádí se kontroly, event. přestupkové (pokutové) řízení? Kdo je v dané nemocnici odpovědný za provoz rtg?
3)Zdravotní zařízení má prý povinnost rtg zaznamenat a archivovat - lze si tedy vyžádat (a u koho) hodnotu dané rtg dávky?
Moc děkuji za odpovědi.
S přáním všeho dobrého pro všechny.
(Vložil(a): Marie Svobodová)
Skutečné hodnoty závisí na parametrech vyšetření, pochopitelně je i zohledněna tělesná konstituce pacienta. V některých případech může být použití stínění i nevhodné. Rozhodnout může pouze personál, který je vždy proškolen.
Podrobnosti o používání rtg v medicíně si můžete přečíst v našem článku v rubrice radiační ochrana; řadu informací najdete také v našich předchozích odpovědích.
SÚJB samozřejmě dozoruje, jak jsou rtg využívány a zda jsou plněny požadavky platné legislativy.
(Za SÚJB: sujb)