Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: práce na CT v těhotenství 26.03.2014 21:21:23
Dobrý den, je bezpečné pracovat na CT když jsem těhotná?
(Vložil(a): Zuzana )
Pokud nepracujete v ozařovně v době, kdy probíhá vyšetření, není důvod se obávat. V každém případě je nutné těhotenství nahlásit zaměstnavateli a dohlížejícímu pracovníkovi, který posoudí vaše pracovní zařazení z hlediska požadavků na práci těhotných žen.
(Za SÚJB: sujb)