Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: CT vyšetření 07.05.2014 12:12:01
Dobrý den, během loňského roku jsem podstoupila 2 x CT břicha a 2 x RTG břicha. Celková dávka byla vypočítána radiačním technikem příslušné nemocnice na 9,2 m Sv. Chtěla bych se zeptat, jaké riziko tato dávka představuje pro budoucí možný vznik rakoviny z ozáření. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): M. R.)
Dobrý den,
riziko, které vzniklo z takového ozáření, je nízké, pravděpodobnost vzniku rakoviny to mohlo zvýšit maximálně o několik desetin promile. Obecně ve zdravotnictví platí zásada zdůvodnění ozáření, tzn. rentgenové vyšetření je možné provést pouze, pokud riziko, které by pacientovi hrozilo při jeho neprovedení (například způsobené neodhalenou nebo nesprávně diagnostikovanou nemocí), je vyšší než riziko plynoucí z ozáření, tzn. pacient má z provedení ozáření prospěch. Vzhledem k tomu, že Vám tedy byla tato vyšetření provedena, byla zdůvodněna a ono potenciální velmi nízké navýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny (o několik desetin promile) bylo vyváženo mnohonásobně větším prospěchem plynoucím ze správné diagnózy a následné léčby.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)