Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG a CT v těhotenství 07.01.2019 08:53:19
Dobrý den, mám tři dotazy týkající se Ct vyšetření srdce s konstrastem a těhotenství. Podstoupila jsem dne 3.1.2019 toto vyčetření s exopzicí 11497 mAs, total DLP 894 mili Gray/ cm.
1. Je možné zjistit jak velkou dávku jsem v sivertech dostala? A zda je možné začít s plánovaným otěhotněním? Nebo je nutná delší doba pro regeneraci buněk po ozáření?
2. Paní doktorka říkala, že dávka ozáření, kterou jsem dostala velmi zvyšuje riziko karcinomu prsu a že teď mám díky tmu velikou dospozici jí onemocnět. Já navíc prodělala RTG srdce a plíce asi měsíc před tímto CT a několik RTG během života. Je nějaká studie stochastických účinků vzhledek k brzkému vzniku rakoviny prsu po takových to dávkách ozážení.
3. Poslední dotaz se týká těhotenství a kojení. Po tomto CT ozáření, pokud bych otěhotněka, tak vlivem těhotenství a porudu dojde k velkým změnám a množení buněk v prsní tkáni. Může následkem poškození buněk CT a následnému bujení vlivem hormonů v těhotenství dojít k velkému zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu? Moc děkuji za pomoc
(Vložil(a): Hana O. )
Dobrý den,

posílám odpovědi na Vaše dotazy:

1/ odhad efektivní dávky (E) by Vám mělo provést pracoviště, které výkon provádělo. Náš odhad E je několik mSv;
2/ takové ozáření nebrání začít s plánováním těhotenství;
3/ je řada studií, které řeší problematiku ozářených žen ve fertilním věku z důvodu ozáření pro onkologické onemocnění (dávky jsou ale v desítkách Sv, tedy mnohonásobně vyšší). V případě diagnostických vyšetření, kterým je CT vyšetření srdce, je studií málo a pokud je mi známo, žádná nepotvrzuje, že diagnostické CT vyšetření srdce může zvyšovat riziko rakoviny prsu.
Z tohoto důvodu nesdílíme Váš názor, resp. názor paní doktorky, že by diagnostické ozáření spolu s hormonálními změnami v těhotenství, měly za následek změny buněk v prsní tkáni a jejich zmnožení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)