Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Renntgen a důsledky pro plod 07.06.2023 14:39:59
Dobrý den, dnes jsem bohužel musela podstoupit rentgen plic. Byly pořízeny 2 snímky - zezadu a zboku. Měla jsem ochranu břicha - jsem v 19. týdnu těhotenství. Mohlo to nějak ovlivnit plod? Četla jsem, že ve 2. trimestru může dojít ke snížení IQ dítěte a během celého těhotenství je možné ovlivnit pravděpodobnost výskytu leukémie a rakoviny v pozdějším životě dítěte. Jak to s tím je?
Četla jsem článek, kde je uvedeno "Zajímavé je také srovnání celoživotního rizika vzniku rakoviny nebo leukémie u dětí ozářených v těhotenství námi uvažovanou mezní dávkou a spontánního výskytu (výskyt bez jakéhokoliv dalšího ozáření vyjma přírodního) těchto onemocnění v dětském věku. Zatímco po dosažení mezní dávky je riziko poškození zhruba 1 : 170, spontánní riziko výskytu bez jakéhokoli lékařského ozáření je 1 : 3." To je pro mě dost matoucí, protože po ozáření rentgenem je riziko nižší než ze spontánního ozáření - nedává mi to smysl. Můžete mi to prosím vysvětlit?
Zde je odkaz na článek https://zoom.iprima.cz/zajimavosti/je-rentgen-v-tehotenstvi-nebezpecny
Moc děkuji,
Aneta
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

při snímku plic byl plod mimo přímý svazek záření, jeho ozáření je zcela zanedbatelné a není třeba uvažovat žádné zdravotní následky. Nevím, kdo je autor článku, na který se odkazujete. Možná chtěl srovnáním celoživotního rizika vzniku rakoviny upozornit na skutečnost, že po ozáření diagnostickými dávkami se riziko neliší od spontánního výskytu (číselné hodnotv 1 : 170 a 1 : 3 jsou i pro mne matoucí).


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)