Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

RTG a těhotenství 21.09.2011 11:35:33
Dobrý den,
pracuji v oblasti chemie a zhruba pět dní v měsíci měřím na přístroji, který je v místnosti spolu s práškovým rentgenovým difraktometrem. Může mít toto negativní vliv na vývoj dítěte v jakémkoli stupni těhotenství (ať už je difraktometr zapnut nebo vypnut)?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Předpokládáme, že na "vašem" pracovišti, není vymezeno tzv. kontrolované pásmo, ale pokud vůbec, tak pouze tzv. sledované pásmo, které se vymezuje všude, kde je možnost dosáhnout efektivní dávky větší než je 1 mSv. A právě hodnota tohoto limitu je povolený limit pro práci těhotných profesně ozářených žen (tato hodnota zajistí plodu ochranu před ionizujícím zářením).
Vzhledem k charakteristice zdroje i.z. (dále jen ZIZ) a vzhledem k tomu, že práce s tímto ZIZ je časově omezena, nemohlo by být dosaženo limitu efektivní dávky 1 mSv za kalendářní rok a tedy mohl být negativně ohrožen vývoj zárodku, resp. plodu.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)