Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rtg a ct v těhotenství 22.08.2013 13:38:05
Dobrý den, chtěla bych se zeptat: 1. je rozdíl v uspořádání pracoviště, kde je rentgen nebo mamograf? 2. rentgen i mamograf vydávají rengenové záření, projde toto záření skrz obyčejné dřevěné dveře a skrz zeď - kde není olovo? 3. lze nějak říci, na kolik metrů dosáhne záření z mamografu? zda musí pracovnice u mamografu chodit do vedlejší místnosti či nikoliv? 4. uvádí se, že z ozáření mamografem je cca 0,5mSv - do toho se počítačají všechny 4 snímky, které se obvykle dělají? tj. 2x každé prso? Mockrát děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Alena)
Lékařské ozáření může provádět pouze držitel povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření, který musí před vydáním povolení doložit splnění požadavků zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi požadavky je také přiložit ?Důkaz optimalizace radiační ochrany? a ?Popis vymezení sledovaného pásma? (schematický plánek doplněný informací o stínění, ochranných zařízeních a vybavení pracovních míst). Z toho jasně vyplývá, že otázka stínění je pro povolení provozu rtg pracoviště důležitá a pokud by nebyly splněny požadavky, provoz by nemohl být povolen. Uspořádání pracoviště stejně jako dosah záření nebo přítomnost obsluhy závisí na mnoha parametrech, tedy nelze jednoduše odpovědět.
Mamograf je rentgen, určený ke snímkování prsů.
U hodnot dávek by měl být počet snímků uveden autorem. Obvykle se uvádí celková hodnota z jednoho mamografického vyšetření, tedy všech snímků. 0,5 mSv je efektivní dávka u mamografického screeningu pro průměrnou tloušťku prsu, tedy 4 snímky.

(Za SÚJB: sujb)