Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

porovnání 09.08.2006 09:19:47
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je někde publikované porovnání systému radiační ochrany před a po přijetí atomového zákona.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Petra Nová)
Taková analýza zpracovaná a publikovaná nebyla. Do platnosti Atomového Zákona (AZ) se radiační ochrana řídila pouze vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 59/1972. AZ a na něj navazující vyhlášky nastavily přísnější režim regulace - nové typy povolení (uvolňování do životního prostředí, nové druhy nakládání se zdroji ionizujícího záření), přinesly požadavky na kontrolu zdrojů - kategorizace, zejména v medicíně (zkoušky); rovněž v havarijní připravenosti přinesla nová legislativa výrazný pokrok (např. v oblasti RMS). Implicitně byly zavedeny do právních předpisů požadavky na uplatnění principů radiační ochrany (RO) - zdůvodnění, optimalizace, atd. Pro detailní srovnání je nutné si přečíst vyhlášku 59/1972 a srovnat ji s předpisy RO po roce 1997. Nicméně stále se vychází z relevantních mezinárodních doporučení, legislativní rámec se upřesňuje a dále harmonizuje s evropskou legislativou.
Systém radiační ochrany jako takový doznal zásadnější změny v roce 1995, kdy radiační ochrana přešla z resortu zdravotnictví (hygiena) pod SÚJB.
Podrobnosti o historii radiační ochrany lze získat z publikace vydané Státním ústavem pro radiační ochranu - SÚRO - " Historie Radiační ochrany v ČR" u příležitosti 10 let existence SÚRO vydané v letošním roce. Doporučuji požádat SÚRO o poskytnutí této publikace pokud je ještě k dispozici - www.suro.cz.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)