Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Uznávání zahraničních povolení 08.10.2014 11:03:09
Dobrý deň, chcel by som sa prosím informovať, či je možné uznanie rozhodnutia slovenského Úradu verejného zdravotníctva, ktorým nám bola povolená distribúcia, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia - mobilného inšpekčného systému. Uznanie tohto rozhodnutia by sme potrebovali za účelom dodávky identického systému aj na územie ČR, alebo musíme nezávisle požiadať o vydanie takéhoto rozhodnutia? Vopred ďakujem za skorú odpoveď
(Vložil(a): Jozef Poláček)
Dobrý den, uznání povolení není možné. Musíte si zažádat o povolení, ve Vašem případě se bude jednat buďto o žádost na provádění dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany, v případě, že daný zdroj ionizujícího záření je generátorem, a to podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. dovoz, vývoz nebo distribuce generátorů záření.
V případě, že by se jednalo o zařízení s uzavřeným zdrojem záření, pak by se žádalo o nakládání se zdroji ionizujícího záření (dále jen ZIZ) dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) - dovoz ZIZ, c) - vývoz ZIZ a písm. d) - distribuce vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, za podmínek vymezených ustanovením § 38, 39 a 40 vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky pro oba případy jsou specifikovaný v zákoně č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisech.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)