Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

RTG přístroj do ordinace stomatologa 07.07.2015 13:43:55
Co musí stomatolog udělat než si může pořídit do své budoucí ordinace RTG přístroj?
(Vložil(a): Pavla Zíková)
Dobrý den,

stomatolog musí k používání RTG přístroje mít povolení. Formulář naleznete na:

http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-spravni-rizeni-tld-audit-hlaseni-dovozu-atd/

Z formuláře je zřejmé, co vše bude potřeba: kolek, specifikace používaného ZIZ, oprávnění osoby, která bude zajišťovat soustavný dohled nad radiační ochranou, apod.
Doporučuji kontaktovat místně příslušné RC SÚJB. Tedy RC v místě, kde hodláte zubní RTG provozovat ? viz:

http://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)