Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 14.12.2015 12:38:18
Pripravujeme medzinárodnú klinickú štúdiu liečby demencie typu Alzheimer, kde budú pacienti sledovaní vyšetrením 18FDG-PET/CT celkove 3x v intervale raz za 12 mesiacov. Je potrebné schválenie SÚJB ? Vďaka za odpoveď.
(Vložil(a): MUDr. Miroslav Smíšek)
Vážený pane,

vyjádření SÚJB ke studii není potřebné, pokud vyšetření 18FDG-PET/CT je standardním vyšetřením rutinně používaným pro potvrzení diagnózy Alzheimer nemoci nebo pro potvrzení "stavu a vývoje" této nemoci.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)