Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Pořízení zdroje 10 uCi 11.02.2016 19:46:42
Dobrý den,

pro demonstrační experimenty s provázanými gama fotony plánujeme zakoupení vzorku sodíku 22 s aktivitou 10 uCi. Předpokládám, že bude nutné použít "Formulář pro uzavřené radionuklidové zářiče" z oddílu "Hlášení o dovozu, distribuci, vývozu a výrobě ZIZ". Jaké další náležitosti je nutné splnit? Děkuji.
(Vložil(a): Jan Šlégr)
Dobrý den,

dovolíme si Vás odkázat na některé naše regionální pracoviště, nejlépe to, které odpovídá místu ve kterém budete zdroj provozovat. Naši kolegové vám s náležitostmi rádi poradí - kontakty na jednotlivá Regionální centra SÚJB naleznete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB/Kde nás najdete + spojení/Regionální centra SÚJB.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)