Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 22.09.2016 12:46:14
Dobrý den, s ohledem na nový atomový zákon, který vstoupí v platnost 1. 1. 2017, je nutné podniknout nějaké kroky v případě, že jsme právnická osoba, která má již dle zákona č. 18/1997 Sb. povoleno nakládání se zdroji ionizujícího záření (používání, instalace, uvádění do provozu a opravy) + povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany (dovoz, vývoz, distribuce)? Je nutné žádat o nové rozhodnutí nebo zůstává platit to původní?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

doporučuji minimálně prostudovat "Přechodná ustanovení" (§ 229 ? 232) zákona č. 236/2016 Sb. Pokud správně dedukuji z Vašeho anonymního dotazu, že dovážíte generátory, pak i §§ 10, 13 a 17 a další tohoto zákona.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)