Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Oprávnění k intravenózní aplikaci radiofarmak 22.10.2016 22:07:08
Dobrý den,

měl bych dotaz, kdo je oprávněn aplikovat intravenózně radiofarmaka a jaké musí splňovat podmínky. Jedná se mi konkrétně o to, zda může po zaškolení aplikovat všeobecná sestra z indikace lékaře. A pak rozšiřující dotaz, je nějaké věkové omezení u pacienta, kdy již sestra aplikovat nesmí?

Vyhl. č. 55/2011 Sb praví: "všeobecná sestra může bez odborného dohledu mimo jiné i podávat léčivé přípravky (kromě nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak, pokud není dále uvedeno jinak"

V tomto případě je ta výjimka myšlena jak?

Děkuji
(Vložil(a): Karel novák)
Dobrý den,

litujeme, ale korektní výklad vyhlášky č. 55/2011 Sb., by Vám mělo podat Ministerstvo zdravotnictví, které má tuto problematiku ve své gesci.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)