Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 09.12.2016 10:38:15
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda RTX bezpečnostní scannery schvaluje váš úřad? Nebo kdo je k tomu oprávněn pro ČR?
(Vložil(a): Tomáš Jelínek)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jste v dotazu nespecifikoval jakou činnost s bezpečnostními RTG skenery máte na mysli, lze jen obecně říci, že dovoz, vývoz a distribuce RTG je činnost na povolení podle §9 odst. 1, písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Atomový zákon). Používání RTG závisí na klasifikaci zdroje a je buď pouze na ohlášení, nebo na povolení podle §9 odst. 1 písm. i) Atomového zákona. Výroba, instalace, hodnocení vlastností a opravy spadají vždy pod činnost na povolení podle §9 odst. 1 písm. i) Atomového zákona.
Co se týče bezpečnostních skenerů na kontrolu osob, pak doporučuji přečíst si stanovisko SÚJB k instalaci a používání "bezpečnostních rentgenů" pro účely kontroly osob, které dohledáte na stránkách SÚJB https://www.sujb.cz/?id=801.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)