Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 12.01.2017 13:20:35
Dobrý den. Jsem zubař, mám povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření z r. 2012, z toho roku mám i zkoušku z radiační ochrany /odbornou způsobilost/. Povolení je na dobu neurčitou, budu ho muset dle nového zákona obnovovat? Vím , že zkoušky z radiační ochrany už se nebudou muset absolvovat, pouze školení v určitém termínu. Kdy pro mne povinnost absolvovat toto školení vyvstane?
Díky moc. Bobková
(Vložil(a): Vlasta Bobková,MUDr. )
Vážená paní doktorko,

jako držitel povolení se platností nového AZ považujete na registranta. Tato přechodná registrace vám zaniká uplynutím 5 let.
Oprávnění dohlížející osoby (ZOZ) vám platí sice do r. 2022, ale nejpozději v r. 2021 máte povinnosti absolvovat další odbornou přípravu, tedy též nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 263/2016 Sb. (nový AZ). Více o registraci též:

http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-spravni-rizeni-tld-audit-hlaseni-dovozu-atd/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)