Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 12.01.2017 23:19:06
Dobrý den, od 1.2. přecházím z fyzické na právnickou osobu, vyplnila jsem registrační formulář - žádost o registraci používání zdroje ionizujícího záření.K přílohám patří i Protokol o zkoužce dlouhodobé stability,má 8 stran,mám vše kopírovat? Mám 2 rtg přístroje. Kam tento formulář odeslat?
MUDr. Buriánková,
(Vložil(a): MUDr. Marcela Buriánková)
Dobrý den,

ano a následně poslat na Regionální centrum SÚJB Praha.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)