Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 17.01.2017 13:02:01
Dobrý den, mám dotaz k zubnímu rentgenu OPG, za jakých podmínek může být umístěn do zubní laboratoře?( ne ordinace, kde je lékař)Jedná se o to, že zubní laboratoř je umístěna asi 3 km od zubního lékaře. Kdo by vykonával soustavný dohled a jakou má mít odbornou způsobilost obsluha OPG, pokud tam není přítomen lékař. Děkuji
(Vložil(a): Lukáš Hodkovský)
Dobrý den,

od 1. 1. 2017 platí nový Atomový zákon a soustavný dohled byl nahrazen jiným institutem ? osobou zajišťující radiační ochranu registranta. Jedná se o osobu, která musí být přítomna na pracovišti při používání zdroje ionizujícího záření. Tato osoba musí být ustanovena do této funkce registrantem (podle nového Atomového zákona nepoužívají zubní rtg přístroje držitelé povolení, ale registranti). Požadavkem na vzdělání této osoby je buď zvláštní odborná způsobilost k vykonávání soustavného dohledu podle starého Atomového zákona, nebo absolvování kurzu pro osobu zajišťující radiační ochranu registranta (jedná se o kurz s délkou 6 hodin 60 minutových, který zajišťují pořadatelé těchto kurzů, kteří mají od nás speciální povolení). Tato osoba si musí své znalosti udržovat pravidelným absolvováním kurzu pro osobu zajišťující radiační ochranu registranta jednou za 5 let (bez ohledu na to, jestli na začátku měla zvláštní odbornou způsobilost podle starého Atomového zákona, či nikoli). Nejvhodnější je, aby se jednalo o osobu, která na daném pracovišti provádí snímkování.
Ohledně toho, kdo může obsluhovat OPG, není v legislativě SÚJB žádné omezení a nespadá to ani pod náš dohled. Podle našich informací je v legislativě Ministerstva zdravotnictví požadavek, že zubní rtg přístroje můžou obsluhovat pouze radiologičtí asistenti nebo zubní lékaři, nicméně je možné, že jsou i nějaké výjimky ? na toto bude asi nejlepší, když se zeptáte buď Stomatologické komory nebo přímo na Ministerstvu zdravotnictví.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)