Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: jaderná bezpečnost 06.03.2017 12:24:44
Dobrý den, na 3.LF UK v Praze plánujeme zřídit radioizotopovou laboratoř. Plánujeme pracovat pouze s malými dávkami 14C a 3H (experimenty na tkáňových kulturách), tedy beta záření. Scintilátor pro měření vzorků zde zatím nemáme (a několik měsíců mít ještě nebudeme), vzorky budeme vozit na měření na Akdemii Věd. Nicméně, nějaký malý přístroj pro monitoring záření (pokud by došlo k vylití atd.) je potřeba. Nejprve jsme uvažovali o klasickém Geiger-Muller counter, ale ten detekuje převážně gamma záření. Takže jsem hledala specifičtější přístroj a byl mi doporučen tento: LB 124 SCINT Přenosný kontaminační monitor pro H-3, alfa, beta a gama radiaci (cena asi 140 000Kč, https://www.berthold.com/en/rp/lb-124-scint-300-contamination-monitor). Nicméně kolega, který se vrátil z USA říkal, že stačí klasický GM (cena asi 1200Kč; http://www.ebay.com/itm/CDV-715-RADIATION-GEIGER-COUNTER-KIT-WITH-CDV-750-CHARGER-AND-PEN-/232254042274). Zajímalo by mě, jestli v zákoně existuje nějaké upřesnění detekčního limitu, který musí náš detektor v laboratoři splňovat? Pokud ano, jaký je tento detekční limit, kde ho mohu najít a jaký přístroj byste doporučoval? Bylo by použití klasického GM bezpečné i pro naši laboratoř? Neslyšela jsem o tom, že by se klasický GM používal rutinně k detekci kontaminace na stěnách, podlahách, oblečení atd., ale mám zkušenost pouze z jedné laboratoře. Pokud by Vám to pomohlo při odpovědi, tak maximální aktivity za mokra jsme stanovili (prozatím) na 450Ci pro 3H a 1398mCi pro 14C. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Veronika Šrámková
(Vložil(a): Veronika Šrámková)
Dobrý den, legislativa nijak nespecifikuje požadavky na zařízení používaná k detekci kontaminace pracovních ploch a zařízení. Výběr měřícího zařízení se odvíjí od druhu záření a podle způsobu nakládání s těmito zdroji. Bližší informace nemůžeme relevantně podat. Při monitorování pracoviště musíte postupovat dle posouzeného programu monitorování, kde si sami nastavíte postupy a metody monitorování dle Vašich podmínek na pracovišti a používaných zdrojů ionizujícího záření. V příloze č. 18 vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb., jsou stanoveny hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci, kterými se musíte řídit. Před podáním žádosti o žádosti o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření kontaktujte příslušné regionální centrum.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)