Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 09.03.2017 14:01:17
Dobrý den, jak mám rozumět par.33, odst.(3)Vyhlášky o radiační ochraně,podle které: "Provozovatel kontrolovaného pásma musí zaznamenávat vstup fyzických osob, které nejsou radiačními pracovníky kategorie A, do kontrolovaného pásma, s výjimkou fyzických osob, které postupují lékařské nebo nelékařské ozáření nebo dobrovolně pomáhají fyzické osobě podstupující lékařské ozáření" - v případě přístrojů k rtg.diagnostice (CT přístroje, rtg.skiagraficko -skiaskopické přístroje v kontrolovaném pásmu ) se jedná vždy buď o lékařské nebo nelékařské ozáření - je nutné zaznamenávat pobyt ošetřovatele, který přiveze pacienta do vyšetřovny nebo uklízečky, i když nejsou vystavení ozáření (úklid probíhá při vypnutém generátoru přístroje, přesun pacienta na vyšetřovací stůl před a po vyšetření, tzn.neprobíhá expozice)?Je nutné zaznamenávat každý vstup ošetřovatele do vyšetřovny i v době, kdy není prováděna expozice ?
Děkuji za odpověď. Z.Koláčková
(Vložil(a): Zdenka Koláčková)
Dobrý den, toto ustanovení se s novou legislativou SÚJB nezměnilo (vizte § 84 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb. v posledním znění), tudíž se nezměnil ani jeho výklad.
Provozovatel kontrolovaného pásma musí zaznamenávat vstup všech osob vyjmenovaných v § 33 odst. 3 vyhlášky č. 422/2016 Sb. bez ohledu na to, zda generátor záření v kontrolovaném pásmu je nebo není po dobu pobytu těchto osob v provozu. V souvislosti s touto a s dalšími povinnostmi vztahujícími se ke kontrolovanému pásmu je třeba upozornit na to, že doporučujeme vymezovat kontrolované pásmo pouze tam, kde je to účelné - v souladu s požadavky § 73 zákona č. 263/2016 Sb. a § 46 vyhlášky č. 422/2016 Sb.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)