Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 12.04.2017 14:38:53
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, zda držitel povolení k výrobě, dovozu, distribuci nebo vývozu zdroje ionizujícího záření nebo registrant musí na základě § 39 odst. 3 vyhlášky č. 422/2016 Sb. Úřadu oznamovat, že v daném čtvrtletí žádné výše zmíněné produkty nevyrobil, nedovezl,nedistribuoval atd. Předem moc děkuji za odpověď.

S pozdravem

Martin Vaňhara
(Vložil(a): Martin Vaňhara)
Dobrý den, ano, je nutné zaslat i informaci, že nebyl za dané období žádný zdroj vyroben, dovezen, ani distribuován. Pouze tak je zřejmé, že danou povinnost plníte.
(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)