Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 25.04.2017 13:45:23
Dobrý den,
K otázce ohlašování transferu. Je třeba plnit ohlašovací povinnost i v případě řešení reklamací, oprav nebo dodávaní náhradních dílů či součástek pro námi vyráběné vybrané zařízení dodané již dříve tzn. Před 1.1.2017? Náhradní díly mohou být jak vyráběné námi tak nakupované. V případě reklamace se musí náhradní díl dodat co nejdříve, jak je to potom s ohlašovací lhůtou 30 dnů před expedici, pokud se musí splnit smluvní termín vypořádání reklamace, opravy?

(Vložil(a): Irina Sojková)
Dobrý den, z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se jedná o hlášení dovozu či vývozů zdrojů ionizujícího záření, resp. jakých zdrojů ionizujícího záření.
Informování o dovozu či vývozu se vztahuje na zdroj ionizujícího záření, tj. uzavřený radionuklidový zdroj (radionuklidový zdroj), zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem nebo generátor záření. Obecně platí, že náhradní díly, součástky a doplňky daného zdroje ionizujícího záření nepodléhají hlášení, výjimkou jsou součástky, které slouží k produkci/ generování ionizujícího záření, tj. např. rentgenka. Třiceti denní lhůta pro informování o předpokládaném dovozu či vývozu se vztahuje na radionuklidové zdroje 1. nebo 2. kategorie zabezpečení.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)