Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 28.04.2017 13:00:37
Dobrý den,
Ještě jednou k otázce ohlášení transferu. Pro upřesnění - vyrábíme a vyvážíme řídicí systémy(RRCS) pro jaderné elektrárny, které žádný radionuklidový zdroj neobsahuji, taktéž náhradní díly. Zařízení -rozvaděče spadají pod vyhl.375/2016 jako vybrané položky.
1. dotaz - pokud zařízení pro jednu zakázku se vyváží na několik etap, kde termíny transferu se nedají určit s konečnou přesnosti, nebo mohou byt posunuty vůči uvedeným v ohlášení - jak se postupuje v tomto případě?
2.dotaz - zda na náhradní díly, které budeme vyvážet za účelem servisu, reklamaci apod.pro již dříve dodanou zakázku,se také vztahuje ohlašovací povinnost?
3. dotaz - zda jako výrobce, nikoliv provozovatel, řídicích systému pro jaderné elektrárny musím žádat o povolení k vývozu dle Atomového zákona, nebo stačí pouze ohlášení o vývozu/transferu na úřad?
3. dotaz - pokud nejsme přímým vývozcem našeho zařízení ale jiná česká společnost, se kterou máme uzavřenou SoD. Kdo v tomto případě musí být držitelem povolení, pokud je třeba, a mít ohlašovací povinnost - výrobce nebo vývozce?
děkuji za odpovědi Irina Sojková
(Vložil(a): Irina Sojková)
Dobrý den,

pokud se skutečně jedná o rozvaděče, které odpovídají kontrolním parametrům uvedeným ve vyhlášce č. 375/2016 Sb., platí pro ně (a pro jakékoliv jiné jaderné položky) níže uvedené body, které pokrývají jednotlivé části Vašeho dotazu.

Ad 1) Pokud se dané položky transferují v několika etapách, je možné podat souhrnné ohlášení pro všechny. Data jednotlivých realizací uvedená v takovém ohlášení by ovšem měla být dodržena (určitá minimální odchylka je ovšem přípustná, neboť se uvádí odhadované datum). Přesná data dílčích transferů ovšem musí být následně uvedena v oznámení o uskutečnění transferu (které se zasílá po jeho realizaci).

Ad 2) Ano, v rámci Evropské unie se ohlašovací povinnost vztahuje na veškeré přeshraniční pohyby (transfery) kontrolovaných položek, tedy i na položky odeslané k reklamaci, dodávky náhradních dílů apod.

Ad 3) Zde záleží, zda je vývoz realizován v rámci Evropské unie, či nikoliv. Pokud se jedná o vývoz v rámci EU, hovoříme o tzv. transferu. V takovém případě je nutné splnit ohlašovací povinnost. Pokud je cílovou destinací vyvážené kontrolované položky stát mimo EU, je nutné podat žádost SÚJB o vývozní povolení a vyčkat na vydání tohoto povolení Úřadem. S tímto povolením je poté nutné se obrátit na Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu a požádat o vývozní licenci pro danou položku.

Ad 4) Povinnost žádat o vývozní povolení nebo splnit ohlašovací povinnost vzniká subjektu, který realizuje danou transakci. Pokud tedy výrobce dané položky své produkty prodává jiné tuzemské společnosti (která je poté vyváží do zahraničí), tak výrobce tuto povinnost nemá. V případě, že by výrobce ovšem jinou společnost využíval pouze ke spedičním účelům, tak by mu taková povinnost ovšem vznikla.

Dále upozorňujeme, že za přijetí žádosti o povolení k dovozu nebo vývozu jaderné položky, nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti, se platí správní poplatek 1 000 Kč. Ohlašovatelé správní poplatek nehradí.

Další informace k problematice ohlašování a transferů jsou případně dostupné na stránkách SÚJB zde: https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/informace-pro-ohlasovatele-transferu/ .

(Za SÚJB: Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní)