Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dokumentace dle nového atom. zákona 27.07.2017 13:21:33
Dobrý den,
naše firma je držitelem platného povolení k nakládání se ZIZ. V souvislosti s novelizací atomového zákona se chystám nahradit stávající "Program zabezpečení jakosti" novým "Programem systému řízení", rád bych se zeptal, zda je třeba spolu s tímto dokumentem, který se pouze oznamuje, nově dokládat "Program monitorování" a "Vnitřní havarijní plán", které by bylo třeba schvalovat, potažmo nově dokládat "Vymezení sledovaného pásma"?
Děkuji za odpověď
Jan Štefan
(Vložil(a): Jan Štefan)
Dobrý den,

napsal jste pouze, že "Vaše" firma je držitelem povolení dle § 9 odst. 2 písm. f) atomového zákona (AZ), nespecifikoval jste způsob "nakládání".
Proto můžeme odpovědět jen obecně, že potřebnou dokumentaci naleznete v odpovídají příloze č. 1 AZ. Aktualizovat musíte v každém případě i Vámi zmiňovaný
"Program monitorování,
Vnitřní havarijní plán a
návrh na vymezení sledovaného pásma",
tedy veškerou dokumentaci, podle které Vaše firma činnost se ZIZ prováděla.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)