Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 16.08.2017 10:58:44
Dobrý den,
naše firma je výrobcem a vývozcem širokého sortimentu speciálních armatur, určených pro práci v systémech primárního a sekundárního okruhu jaderných elektráren s reaktory typu VVER a RBMK. Materiál armatur nepřevyšuje stanovené limity slitin. Obracíme se na Vás s dotazem, zda pro výše uvedený sortiment je pro případy vývozu do Ruska nutné vývozní povolení nebo povolení dvojího užití. Děkujeme za Vaši konkrétní odpověď
(Vložil(a): Květoslava Dembková)
Dobrý den, pokud Váš sortiment bude vyhovovat specifikacím kontrolovaných položek, které jsou uvedeny v přílohách vyhlášek č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti a č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti, bude v případě vývozu do Ruska třeba povolení SÚJB dle § 9 odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Podrobné informace o této problematice lze najít na webové stránce https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/nalezitosti-zadosti-o-povoleni-k-vyvozudovozu-jadernych-polozek/.

O nutnosti získání případného povolení ze strany Licenční správy MPO se informujte na příslušném oddělení MPO (https://www.mpo.cz/dokument8846.html).


(Za SÚJB: Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní)