Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 17.09.2017 22:50:05
Dobrý den,
ad 1. dotaz: ve vyhlášce 422 je v odstavci (7) řečeno "Ověřování podle odstavce 5 se nevyžaduje u radiačního pracovníka, který pro příslušného registranta aktivně vykonává funkci osoby zajišťující radiační ochranu registranta." Pokud vezmeme v úvahu modelovou situaci, že registrantem je lékař, zároven je OZARO (je přítomen při rentgenování, dohlíží na radiační ochranu), ale rentgenuje sestra. Sestra je tedy radiačním pracovníkem, a lékař (registrant) pro ni musí sestavit test? Modelová situace 2: Lékař je registrantem, je přítomen při rentgenování, takže je radiačním pracovníkem, sestra ovšem rentgenuje a je i OZARO. Lékař tedy pak musí připravit test sám pro sebe? Stále mluvím pouze o veterině a zubním lékařství, o pracovištích, kde není vyhlášeno KP ani SP. Není mi úplně jasné, kdo všechno je tedy považován za radiačního pracovníka, který testování podléhá.
Děkuji za upřesnění.

(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den,

vyhláška č. 422/2016 Sb., odst. 7 říká, že "ověřování podle odstavce 5 se nevyžaduje u radiačního pracovníka, který pro příslušného registranta aktivně vykonává funkci osoby zajišťující radiační ochranu registranta". Kdo dělá OZARa školí ostatní, sám je proškolen. Ad 1) máte správně, Ad 2) chybně. Správně je, že sestra školí lékaře. Radiační pracovník je každý, kdo je na pracovišti vystaven profesnímu ozáření (je to určitě OZARO, ten co snímkuje, je přítomen, atd.).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)