Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 18.09.2017 09:46:02
Dobrý den, to je mi jasné, že OZARO musí o RO školit ostatní radiační pracovníky. Ale ted řeším povinnost registranta ověřovat znalosti se záznamem (testem) - "průběžné vzdělávání radiačního pracovníka, jeho znalosti ověřovat a toto průběžné vzdělávání dokumentovat musí podle § 68 odst. 1 písm. o) Atomového zákona jak držitel povolení tak registrant". Jak by to bylo ve výše uvedených situacích. Děkuji.
(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den,

Ad 1) pokud registrantem je lékař, zároveň je OZARO, ale rentgenuje sestra: pak oba jsou radiační pracovníci, lékař jako OZARO pro sestru sestaví test.
Ad 2) lékař je registrant (je přítomen při rentgenování = je radiačním pracovníkem), sestra rentgenuje a je OZARO. Sestra připraví test pro lékaře, proškolí ho jako radiačního pracovníka (RP).
Lékař je ale jako registrant zodpovědný za to, že všichni RP na jeho pracovišti (tedy kromě OZARA) jsou průběžně vzděláváni, jejich znalosti ověřovány a že je toto vše dokumentováno. Tuto povinnost pro něj vykonává OZARO.
Pokud Vás z této odpovědi nebude jasné, ozvěte se prosím s dotazem telefonicky, nelze takto řešit prostřednictvím konference.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)