Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 06.11.2017 07:33:19
Dobrý den,
prosím Vás, když se automaticky stanu registrantem (mám zubní RTG s platným povolením na neurčito) do konce roku 2021, ale musím ustanovit OZARO. Toto ustanovení + souhlas s ustanovením + certifikát z kurzu musím posílat na SUJB, anebo stačí jen přiložit k interní dokumentaci pro případnou kontrolu? Děkuji.
(Vložil(a): Barbora)
Dobrý den,

pokud máte povolení na neurčito, stala jste se registrantem do konce roku 2021, ale musíte ustanovit OZARO. Toto ustanovení + souhlas s ustanovením + certifikát z kurzu nemusíte posílat na SUJB, stačí si jen přiložit k interní dokumentaci pro případnou kontrolu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)