Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 10.09.2018 13:11:22
Dobrý den,

Na našem pracovišti jsme sestrojili výzkumný rentgen pro rentgenfluorescenční analýzu klasifikovaný jako drobný zdroj. Pro naše pracoviště jsme získali povolení SÚJB, ale nežádali jsme o typové schválení. V rámci vědecké spolupráce s jinou právnickou osobou by se stejný zdroj měl naistalovat i na jejich pracoviště. Co vše musíme udělat? (Žádost o typové schválení, registrace jako distributor generátorů nebo jen ohlašovací povinnost? Jedná se o drobný, typově neschválený zdroj.) Děkuji.
(Vložil(a): Tereza Hanušová)
Dobrý den,

Pokud se nechystáte zařízení komerčně distribuovat, není typové schválení potřeba (jde o unikátní zařízení, u kterého se lze odkázat na ustanovení § 137 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon). V tomto případě pak není ani potřeba řešit ditribuci či instalaci. Vzhledem k tomu, že jde o typ. neschválený drobný zdroj, musí mít i Vámi uváděná právnická osoba (další uživatel) povolení. Pokud lze předpokládat uvádění na trh, je nutné si zdroj nechat typově schválit a získat povolení k výrobě.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na příslušné Regionální centrum SÚJB. Kontakty naleznete na webových stránkách SÚJB: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni-na-regionalni-centra-sujb/.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)